Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tiếp cận và các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật

  • Thực hiện: Tuệ Chi
  • 20/09/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 197

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/Vietnam) tài trợ, tháng 09/2019, Trung tâm ACDC đã tổ chức 2 hội thảo liên quan đến vấn đề tiếp cận và chính sách chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Ngày 12/09, Trung tâm ACDC phối hợp với Sở Ngoại vụ và Hội người khuyết tật, NNDC, BTNKT&BVQTE tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tiếp cận và thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật”. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh, các Sở ban ngành như: Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin truyền thông, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tư pháp. Lãnh đạo UBND, Phòng Lao động TBXH và Hội người khuyết tật, NNDC, BTNKT& BVQTE 9 huyện/thị/thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo/chia sẻ việc triển khai và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người khuyết tật của Sở LĐTBXH, Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải. Đồng thời, các bên đã cùng thảo luận sôi nổi để về những điểm đạt/chưa đạt cũng như các khó khăn trong quá trình thực hiện đề án 3861 – Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 của UBND tỉnh nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho năm còn lại của đề án cũng như giai đoạn tiếp theo.

Ngày 20/09, Trung tâm ACDC tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo về chính sách chăm sóc sức khỏe và đảm bảo tiếp cận; xây dựng kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2020. Hội thảo có sự tham gia ông Hồ Dần - Trưởng Ban quản lý dự án, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH; ông Hoàng Hữu Nam - Phó trưởng ban quản lý dự án, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông La Thạch - Chủ tịch Hội người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Trung tâm ACDC và gần 70 đại biểu đến từ các sở ban ngành, các bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh; Phòng LĐTBXH, Hội người khuyết tật các huyện; các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo đài tại địa phương.

Hội thảo đã được lắng nghe chia sẻ những kết quả tích cực từ đại diện của các cơ quan như Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải về việc cải thiện, xây dựng tiếp cận, việc thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm vừa qua. Đồng thời, đại diện Sở LĐTBXH đã trình bày về Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Kế hoạch tập trung chủ yếu vào việc giám sát thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các công trình xây dựng. Kế hoạch đã nhận được nhiều sự góp ý của các đại biểu tham gia Hội thảo để được hoàn thiện hơn. Một trong đó là nhấn mạnh sự tham gia của Hội người khuyết tật vào các hoạt động giám sát, đánh giá do các Sở ban ngành liên quan tổ chức nhằm tăng cường tiếng nói của người khuyết tật đối với các vấn đề liên quan như tiếp cận công trình xây dựng, chăm sóc sức khỏe.

Trong thời gian tới, 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được sống hòa nhập, tự tin trong xã hội.


0 bình luận

Bình luận thêm