Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghệ An: Tập huấn cho nhóm phụ nữ khuyết tật nòng cốt

  • Thực hiện: Nhung Trần
  • 16/12/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 252

Ngày 14 - 16/12/2019, 20 phụ nữ khuyết tật thuộc nhóm nòng cốt của 3 vùng địa bàn dự án: thành phố Vinh, huyện Thanh Chương, thị xã Thái Hòa đã tham gia khóa tập huấn do Trung tâm ACDC phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức tại Thành phố Vinh, Nghệ An.

Thông qua hướng dẫn của chuyên gia, các học viên đã được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về chính sách pháp luật; Kỹ năng tư vấn đồng cảnh trong các vấn đề liên quan đến bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Kết thúc tập huấn, các nhóm nòng cốt đã đề ra kế hoạch cho 4 buổi tư vấn đồng cảnh tại địa phương, phân chia nhiệm vụ của từng thành viên đồng thời cam kết sẽ cùng phối hợp thực hiện hoạt động giữa các vùng dự án. Dự kiến, buổi tư vấn đồng cảnh đầu tiên về chủ đề “Bạo lực gia đình” do nhóm phụ nữ khuyết tật thành phố Vinh sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2019.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ.


0 bình luận

Bình luận thêm