Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Đóng góp cho chương trình của chúng tôi

Cảm ơn sự quan tâm của bạn đến Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC). Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để có những đóng góp ý nghĩa về các hoạt động liên quan đến Quyền của người khuyết tật trong việc đảm bảo sự bình đẳng và hòa nhập xã hội, hướng tới tăng cường tiếng nói và nâng cao vị thế cũng như thúc đẩy thực thi Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực khác.

ACDC mong muốn và chào đón sự hỗ trợ cũng như những chia sẻ kiến thức về chương trình và hoạt động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, chúng tôi chào đón sự cộng tác này, với tầm nhìn chiến lược bằng thông điệp "Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế".