Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án Nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Ngày: 03/09/2018

Dự án này được thực hiện trong 4 tháng từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 với hai mục tiêu đã được đáp ứng: (1) Tăng cường nhận thức về WGWDs mục tiêu nâng cao tiếng nói của mình để bảo vệ quyền lợi của họ; (2) Cải thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương để bảo vệ GWDs ở các khu vực công cộng khỏi thái độ bạo lực có thể xảy ra. Trong đó, hệ thống chiếu sáng công cộng được lựa chọn để cải thiện.

Các kết quả chính:

  • 300 cuốn sách về phòng chống bạo lực cho phụ nữ khuyết tật (WWD) được thiết kế, in và giao cho WWD ở hai huyện thông qua các khóa đào tạo, các cuộc họp câu lạc bộ. Cuốn sách này cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cho WWD giúp họ ngăn chặn bạo lực và tự tin hơn trong cuộc sống.
  • Hai khóa tập huấn về kỹ năng phòng chống bạo lực và sinh hoạt cho 60 WGWD ở huyện Đông Hưng và Tiền Hải đã được tiến hành. Qua các khóa đào tạo này, WGWD đã nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực và tự bảo vệ.
  • 8 cuộc họp câu lạc bộ WWD được tổ chức tại Đông Hưng và Tiền Hải với các chủ đề khác nhau bao gồm những khó khăn hàng ngày của người khuyết tật, tư duy tích cực, chăm sóc sức khỏe, việc làm, chính sách liên quan đến người khuyết tật. Có từ 20 đến 25 WWD tham gia vào mỗi cuộc họp. Hoạt động này tạo ra không gian cho các WWD chia sẻ kinh nghiệm, có tư duy tích cực và giúp họ tự tin hơn. Tất cả các WWD tham gia các cuộc họp đều muốn có thêm cơ hội tham gia cùng một hoạt động trong tương lai gần (Chia sẻ từ bà Lan Phương - Phó Chủ tịch DPO Thái Bình).
  • 14 tư vấn trực tiếp cho WWD được tiến hành tại huyện Đông Hưng và Tiền Hải. Trong đó, 3 lần trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và tư vấn pháp lý được thực hiện bởi các chuyên gia trong nước; 12 cuộc tham vấn được thực hiện bởi các chuyên gia địa phương và nhân viên DPO. Ngoài ra, có 20 trường hợp được chuyên gia ACDC tư vấn trực tuyến.
  • Hệ thống chiếu sáng công cộng của 6 thôn ở Đông Hưng và Tiền Hải được lắp đặt và bảo trì. Hoạt động này giúp người khuyết tật nói chung và WGWDs đặc biệt tự tin hơn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cộng đồng địa phương có thêm thông tin liên quan đến NKT và trao đổi quan điểm về người người khuyết tật