Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Giới thiệu ACDC

Chúng tôi là ai?

  Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam. Trung tâm chính thức có quyết định phê duyệt thành lập theo quyết định số 857/QĐ-TWH trực thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa ...
Xem tiếp

Những mục tiêu chiến lược

MỤC TIÊU TỔNG THỂ   ACDC góp phần cải thiện môi trường sống và môi trường pháp lý để người khuyết tật và các nhóm yếu thế hoà nhập đầy đủ và công bằng vào sự phát triển của xã hội. Can thiệp của ACDC tập trung vào việc phá bỏ các rào cản, đồng thời khuyến ...
Xem tiếp

Các chương trình ưu tiên

ACDC tin rằng các mục tiêu lớn mà ACDC vươn tới chỉ có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu ACDC tập trung vào một số ưu tiên chiến lược:
Xem tiếp

Nhân sự

ACDC, với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng đồng người khuyết tật ...
Xem tiếp

Các loại hình hoạt động chính

Dựa trên thế mạnh sẵn có và kinh nghiệm kế thừa của nhiều năm phát triển, và dựa trên đánh giá của ACDC về sự cần thiết duy trì các dịch vụ này tại Việt Nam, đội ngũ ACDC sẽ tiếp tục thực hiện các loại hình hoạt động chính: Truyền thông (thay đổi hành vi); Tư vấn, tọa đàm; Vận động ...
Xem tiếp

Nhà tài trợ của chúng tôi