Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chúng tôi là ai?

Ngày: 12/09/2018

 

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam.

Trung tâm chính thức có quyết định phê duyệt thành lập theo quyết định số 857/QĐ-TWH trực thuộc Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á của Việt Nam và được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho phép hoạt động kể từ 27/12/2011.

Đến hết năm 2025, ACDC phấn đấu trở thành tổ chức tiên phong tại Việt Nam về vận động chính sách dành cho người khuyết tật và dẫn đầu mạng lưới các tổ chức của người khuyết tật (DPO).

 

 

Tầm nhìn 2025  

ACDC là tổ chức tiên phong trong việc tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho người khuyết tật và nhóm yếu thế.

Sứ mệnh

ACDC cam kết đóng góp cho sự hoà nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô hình phục vụ người khuyết tật.

Giá trị cốt lõi

ACDC đảm nhận sứ mệnh trên, dựa vào những thành tựu và giá trị con người và tổ chức, được đúc kết qua 5 năm hoạt động.  

  • Vì  người khuyết tật: ACDC là một tổ chức của  người khuyết tật và vì  người khuyết tật, thể hiện trên các khía cạnh quyền của người khuyết tật, năng lực của người khuyết tật, cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật, và sự tham gia công bằng của người khuyết tật trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội…
  • Kiên định (cam kết): ACDC luôn cam kết thực hiện sứ mệnh vì sự hòa nhập và bình đẳng của người khuyết tật và các nhóm người yếu thế khác trong cộng đồng.
  • Tác động hữu ích: Chúng tôi mong muốn những mô hình hay những hoạt động ACDC cung cấp/đưa ra cho cộng đồng sẽ đem lại những tác động hữu ích, thiết thực cho cộng đồng người khuyết tật và xã hội.
  • Ảnh hưởng lớn: Những chính sách/những hoạt động ACDC mong muốn tác động sẽ tạo được tầm ảnh hưởng lớn và được nhiều người biết đến.
  • Chuyên nghiệp: ACDC luôn mong muốn và cam kết đưa ra sản phẩm và các hoạt động một cách chuyên nghiệp.
  • Uy tín (tin cậy, được yêu thích): Người khuyết tật và tổ chức của người khuyết tật; các tổ chức nhận dịch vụ của ACDC luôn thấy tin tưởng và yêu quý ACDC.