Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Các chương trình ưu tiên

Ngày: 12/09/2018

ACDC tin rằng các mục tiêu lớn mà ACDC vươn tới chỉ có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu ACDC tập trung vào một số ưu tiên chiến lược: