Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án "Cơ hội và hòa nhập cho người khuyết tật"

Ngày: 21/07/2023

Vùng dự án: Đà Nẵng và Cần Thơ.

Thời gian thực hiện: 2022 – 2024.

Nhà tài trợ: Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Đối tác: Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ y tế, Hội người khuyết tật thành phố Đà Nẵng, Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ và các Hội người khuyết tật địa phương.

Đối tượng hưởng lợi:

  • Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: Khoảng 100 người khuyết tật tại các tỉnh mục tiêu sẽ được hỗ trợ tham gia các hoạt động dự án
  • Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: người khuyết tật vận động tại Việt Nam

Mục tiêu tổng thể:

Dự án hướng đến việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc xây dựng và thực thi chính sách đối với người khuyết tật; và thúc đẩy cơ hội tham gia thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp của người khuyết tật tại các tỉnh mục tiêu.

Mục tiêu chính:

Góp phần phát triển và cải thiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật trong lĩnh vực y tế và việc làm. Đồng thời, Dự án kỳ vọng góp phần tăng cường cơ hội nghề nghiệp cho người khuyết tật cũng như nâng cao nhận thức về khuyết tật tại các tỉnh mục tiêu.

Kết quả mong đợi 1: Các chính sách hỗ trợ người khuyết tật được phát triển và cải thiện, tập trung vào lĩnh vực y tế và việc làm

Đầu ra 1.1: Chính sách về chăm sóc sức khỏe và việc làm đối với người khuyết tật trong Luật người khuyết tật được cải thiện và phát triển, tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu như chỉnh hình PHCN và các dụng cụ trợ giúp khác

Đầu ra 1.2: Chính sách hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình PHCN thuộc phạm vi thanh toán của BHYT cho người khuyết tật được triển khai

Đầu ra 1.3: Đề án/Kế hoạch PHCN quốc gia được xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo ngân sách nhà nước đầu tư vào việc cải thiện hệ thống như quản trị, nguồn nhân lực, sản phẩm, quy trình

Kết quả mong đợi 2: Người khuyết tật có công việc phù hợp và sinh kế ổn định

Đầu ra 2.1: Đánh giá nhu cầu việc làm của người khuyết tật và thị trường lao động

Đầu ra 2.2: Kỹ năng nghề nghiệp và sinh kế của người khuyết tật được cải thiện

Đầu ra 2.3: Nâng cao nhận thức cho người khuyết tật nhằm vượt qua chấn thương và nâng cao kỹ năng bản thân