Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển cán bộ dự án tại văn phòng Quảng Nam

ACDC TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI QUẢNG NAM       THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   Vị trí tuyển ...

Tuyển thực tập sinh làm việc tại Quảng Nam

ACDC TUYỂN THỰC TẬP SINH   THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng Thực tập sinh Hình thức làm việc ...

ACDC tuyển giảng viên Tập huấn cho trẻ khuyết tật về Phòng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên Tập huấn cho trẻ khuyết tật về Phòng chống xâm hại tình dục đối với trẻ khuyết tật Hà Nội, ngày    tháng   03  ...

ACDC tuyển dịch vụ kiểm toán độc lập - Năm tài chính 2023

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dịch vụ Kiểm toán độc lập - Năm tài chính 2023 Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng 1. Thông tin cơ bản về tổ chức Thông tin chung Viện Nghiên ...

ACDC tuyển giảng viên tập huấn về kỹ năng thúc đẩy sự tham ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên Tập huấn về kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ khuyết tật trong các hoạt động truyền thông Hà Nội, ngày    ...

ACDC tuyển tư vấn xây dựng và thiết kế sổ tay câu chuyện ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỔ TAY CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG           Mã HĐ: 4.2.4 1. Bối cảnh Viện Nghiên cứu ...

ACDC tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI, NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” GIAI ĐOẠN II (2021-2024) 1. Bối cảnh dự án Viện ...

Tuyển nhóm chuyên gia nghiên cứu đánh giá khoảng trống chính ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển nhóm chuyên gia nghiên cứu đánh giá khoảng trống chính sách liên quan đến người khuyết tật trong Luật Việc làm 2013 ...

[Gia hạn] ACDC tuyển đơn vị in ấn Hướng dẫn vận hành Nhà ...

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI KHU TRUNG CHUYỂN TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH (gia hạn) 1. Sự cần thiết Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị ...

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở và tiện ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở và tiện nghi gia đình cho người khuyết tật tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị. CƠ SỞ ĐỀ ...