Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

[ACDC] Tuyển đơn vị in ấn tài liệu hướng dẫn Nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ TRUNG CHUYỂN CỦA DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới ...

Tìm dịch vụ in ấn Câu chuyện thành công - Dự án “Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...

ACDC tuyển dụng Cán bộ dự án tại Quảng Nam

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên Trung tâm Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng Action to the community development Institute (ACDC) ...

Tuyển dụng in ấn cho Câu chuyện thành công của Dự án "Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU In ấn ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...

Tập huấn về sơ cấp cứu cho người khuyết tật khi xảy ra ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia tư vấn Tập huấn về sơ cấp cứu cho người khuyết tật khi xảy ra thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi Hà Nội, ngày    tháng    ...

ACDC đồng hành cùng các tổ chức trong sự kiện chào mừng ngày ...

ACDC ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TỔ CHỨC TRONG SỰ KIỆN CHÀO MỪNG NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 18/4 Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021 Bối cảnh Viện Nghiên cứu phát ...

Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng cho năm tài chính 2020 Thông tin cơ bản về tổ ...

ACDC tuyển dụng tư vấn thiết kế ấn phẩm câu chuyện thành ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Thiết kế ẤN PHẨM CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN  “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Giới thiệu chung Viện ...

ACDC tuyển dụng tư vấn về đánh giá cuối kỳ Dự án"Tăng ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đánh giá cuối kỳ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT”   Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021 CƠ SỞ ĐỀ ...

ACDC tuyển dụng Chuyên gia tư vấn về rà soát, đánh giá mức ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chuyên gia tư vấn Rà soát và đánh giá mức độ phù hợp của Kế hoạch phòng chống thiên tai sẵn có của 05 thôn thuộc xã Hành Đức ...