Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án

“Tăng cường hợp tác – Xóa bỏ rào cản” - Dự án hợp tác quốc tế dành cho Thanh niên

Nhà tài trợ: Chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu Đối tác thực hiện: Perkumpulan Difabel SEHATI Sukoharjo (SEHATI - Indonesia), Viện Giáo ...

Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An

Địa bàn: Thành phố Vinh, huyện Thanh Chương, huyện Thái Hòa (Nghệ An) Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2019 đến tháng 05/2020 Đơn vị tài ...

Tăng cường sự hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật "Chúng tôi có thể!"

Nhà tài trợ: ChildFund Vietnam Mục đích dự án Mục đích chính của dự án "Chúng tôi có thể" là hỗ trợ ...

Vận động Bảo hiểm y tế chi trả cho các dụng cụ trợ giúp người khuyết tật

Nhà tài trợ: ICRC - Quỹ đặc biệt dành cho người khuyết tật Thời gian: 2014 -2018 Địa bàn: Toàn quốc Mục tiêu cụ thể: Người ...

Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ ...

Giám sát và đánh giá, vận động chính sách thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật

Mục tiêu cụ thể: Tăng cường năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật trong việc giám sát, đánh giá Công ước LHQ về quyền ...

Giám sát Giáo dục quyền cho trẻ em gái khuyết tật ở Việt Nam

Thời gian: Từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2014 Đơn vị thực hiện: Trung tâm ACDC và Đại học York - Canada Đơn vị cùng tham ...

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Đơn vị tài trợ: Bộ Ngoại giao Na Uy – Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Việt Nam Vùng dự án: Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế ...

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật

Nhà tài trợ: Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến tư pháp (JIFF/JPP) Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014 Địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên ...

Xương rồng vẫn nở hoa

Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu 1:  PNKT thuộc vùng dự án sẽ được nâng quyền và vị thế thông qua việc cung cấp những kiến thức về chăm ...