Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chúng tôi là ai?

Ngày: 12/09/2018

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

ACDC là một tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ ngoài công lập và phi lợi nhuận, kiên trì tìm kiếm và tiến hành những giải pháp khả thi nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật.

ACDC cũng là một tổ chức của người khuyết tật và vì người khuyết tật, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động của mọi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, cải thiện chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng, khả năng đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho xã hội của người khuyết tật theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong chặng đường đã qua, ACDC đã trở thành một trong những tổ chức tiên phong tại Việt Nam về vận động chính sách dành cho người khuyết tật và là thành viên tích cực trong mạng lưới các tổ chức của người khuyết tật (OPD).

Tầm nhìn 2030  

ACDC là tổ chức uy tín trong việc cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế.

Sứ mệnh

ACDC cam kết đóng góp cho sự hòa nhập, bình đẳng và công bằng của người khuyết tật và nhóm yếu thế thông qua các hoạt động đảm bảo quyền và thúc đẩy các mô hình hỗ trợ.

Giá trị cốt lõi

ACDC đảm nhận sứ mệnh trên, dựa vào những thành tựu và giá trị con người và tổ chức, được đúc kết qua 10 năm hoạt động.  

ACDC là một tổ chức của người khuyết tật hoạt động vì người khuyết tật và nhóm yếu thế, thể hiện trên các khía cạnh quyền, năng lực, cơ hội bình đẳng, công bằng và sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật cũng như nhóm yếu thế khác trong các hoạt động kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội…

  • Kiên định: Người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, nhóm yếu thế và các tổ chức nhận dịch vụ của ACDC, cũng như các đối tác đồng hành luôn tin tưởng và yêu quý ACDC vì những nỗ lực không mệt mỏi và sự kiên định trong theo đuổi tầm nhìn khi thực hiện sứ mệnh của mình.
  • Chuyên nghiệp: Từ những kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình hoạt động từ khi thành lập, ACDC luôn cam kết đưa ra sản phẩm dịch vụ, các chương trình và các hoạt động một cách chuyên nghiệp. Đây là một trong những tổ chức có chất lượng hàng đầu trong các chương trình, hoạt động và dịch vụ của mình.
  • Uy tín: ACDC liên tục phấn đấu là một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tin cậy, uy tín và đúng đắn với chất lượng tốt cho người khuyết tật và nhóm yếu thế.
  • Kịp thời: ACDC luôn nỗ lực phát hiện và cung cấp kịp thời những hỗ trợ cần thiết và phù hợp tới các đối tượng phù hợp. Thông tin luôn được truyền tải và cập nhật đến đối tác.
  • Hữu ích: Chúng tôi mong muốn những mô hình hay những hoạt động mà ACDC hỗ trợ sẽ đem lại những tác động hữu ích, thiết thực cho cộng đồng người khuyết tật và xã hội, đóng vai trò quan trọng như các minh chứng phục vụ cho các chương trình nghị sự, thảo luận và phát triển chính sách và tác động tới thay đổi nhận thức để có tác động ở quy mô lớn hơn.