Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Ngày: 02/11/2018

Đơn vị tài trợ: Bộ Ngoại giao Na Uy – Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Việt Nam

Vùng dự án: Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế và Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian dự án (tháng/năm-tháng/năm): Tháng 8/2017 – Tháng 3/2018

Kết quả dự án 1: Nâng cao nhận thức về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT

Kết quả dự án 2: Xây dựng năng lực cho giáo viên trường học, hiệu trưởng và cán bộ giáo dục, đảm bảo môi trường giáo dục tốt hơn cho TKT

Kết quả dự án 3: Phát triển mô hình giáo dục hòa nhập hỗ trợ cho TKT