Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Xương rồng vẫn nở hoa

Ngày: 02/11/2018

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1:  PNKT thuộc vùng dự án sẽ được nâng quyền và vị thế thông qua việc cung cấp những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh cho PNKT qua các buổi tập huấn và các tài liệu về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mục tiêu 2:  PNKT có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ thăm khám và hướng dẫn thực hiện vệ sinh, chữa các bệnh lây qua đường tình dục.

Mục tiêu 3: Xây dựng được mô hình tư vấn đồng đẳng thông qua câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật với những buổi sinh hoạt định kỳ nhằm chia sẻ, và tư vấn hỗ trợ lẫn nhau giữa các phụ nữ khuyết tật ở địa phương.