Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quỹ dân chủ Liên hợp quốc - UNEEF

UNDEF được thành lập bởi Tổng thư ký LHQ Kofi A. Annan vào năm 2005 với tư cách là Quỹ ủy thác chung của Liên Hiệp Quốc để hỗ trợ các nỗ lực dân chủ hóa trên toàn thế giới. Nó được Đại hội đồng hoan nghênh trong Tài liệu kết quả của Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 2005 (A / RES / 60/1, các đoạn 136-137).

UNDEF là một quỹ tín thác trong Ban thư ký LHQ, trao quyền cho xã hội dân sự, thúc đẩy quyền con người và thúc đẩy sự tham gia của tất cả các nhóm trong các quá trình dân chủ. Phần lớn tài trợ của UNDEF đi đến các dự án do các tổ chức xã hội dân sự địa phương thực hiện - cả trong giai đoạn chuyển đổi và củng cố dân chủ hóa. Bằng cách này, UNDEF đóng một vai trò độc đáo và độc đáo trong việc bổ sung cho công việc truyền thống của LHQ, để tăng cường quản trị trên toàn thế giới. UNDEF hoàn toàn dựa vào những đóng góp tự nguyện của Chính phủ; trong năm 2017, nó đã đạt gần 182 triệu đô la trong các khoản đóng góp và đếm hơn 40 quốc gia với tư cách là các nhà tài trợ, bao gồm nhiều quốc gia có thu nhập trung bình và thấp ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Trong 11 vòng tài trợ cho đến nay, UNDEF đã hỗ trợ hơn 700 dự án hai năm tại hơn 100 quốc gia.

Khoản tài trợ từ 100.000 đô la Mỹ đến 300.000 đô la hỗ trợ sáng kiến ​​trong các lĩnh vực:

- Bình đẳng giới
- Hoạt động cộng đồng
- Quy tắc của pháp luật và nhân quyền
- Thanh niên
- Tăng cường sự tương tác xã hội dân sự với Chính phủ
- Truyền thông và tự do thông tin
- Công cụ cho kiến ​​thức
- Quy trình bầu cử

Đề xuất dự án là một quá trình lựa chọn khắt khe và cạnh tranh cao, như UNDEF đưa ra mức trung bình khoảng 2.000 - 3.000 đề xuất một năm và chỉ có khoảng 50 đề xuất được chọn.

Trang website: https://www.un.org/democracyfund/about-undef