Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tổ chức phát triển Kitô giáo quốc tế - CBM

CBM là một thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm hỗ trợ Ủy ban Quốc gia về Phòng ngừa Mù. CBM hoạt động theo hướng cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật và Kế hoạch Hành động Quốc gia Việt Nam để hỗ trợ người khuyết tật, CBM cùng với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một chương trình mô hình dễ tiếp cận và bền vững.

CBM làm việc với Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục Quốc gia về Giáo dục cho tất cả trẻ em bị khiếm thị (EFA-VI). CBM hỗ trợ và ủng hộ Giáo dục hòa nhập ở tất cả các cấp và trong cả giáo dục chính thức và không chính thức bao gồm cơ hội việc làm cho trẻ khiếm thị.

Trang website: https://www.cbm.org/