Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thúc đẩy thực thi quyền cho người khuyết tật

Ngày: 18/09/2018

Thời gian: 1 tháng 9 năm 2015 đến 31 tháng 8 năm 2018

Địa bàn thực hiện: tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bình Phước

Đơn vị tài trợ: USAID 

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của việc vận động chính sách, dự án tiến hành tập huấn về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng sống, giám sát và đánh giá, kỹ năng vận động chính sách cho người khuyết tật, gia đình họ, người khuyết tật nặng, phụ nữ khuyết tật và các lãnh đạo tiềm năng của các Hội người khuyết tật. Ngoài ra, dự án cũng tham gia xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh vì người khuyết tật, tham gia các đối thoại chính sách nhằm nâng cao năng lực vận động chính sách cho các Hội người khuyết tật, Hội cha mẹ của trẻ khuyết tật.

TĂNG CƯỜNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nhiều người khuyết tật không nhận thức được những vấn đề liên quan đến quyền của người khuyết tật, ví dụ như quyền được nhận những khoản hỗ trợ, quyền được tiếp cận dịch vụ, giáo dục. Để nâng cao hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật tại địa phương, dự án đào tạo cán bộ pháp lý và nhân viên Bộ Tư pháp giúp họ hiểu rõ hơn các quyền và hệ thống pháp lý bảo vệ người khuyết tật và tăng cường tư vấn pháp lý cho khách hàng khuyết tật.

TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN CÔNG TRÌNH VÀ GIAO THÔNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Dự án tập trung cải thiện tiếp cận tại các tòa nhà quan trọng bằng việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người khuyết tật. Dự án sẽ tập huấn cán bộ địa phương và các thành viên Hội người khuyết tật về các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn về tiếp cận cho người khuyết tật, đồng thời hỗ trợ xây dựng Kế hoạch tiếp cận cho người khuyết tật ở cấp tỉnh.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Dự án nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới Hội người khuyết tật, các nhóm phụ nữ khuyết tật và hội cha mẹ trẻ khuyết tật bền vững với mối quan hệ tốt hơn với chính quyền địa phương, những người góp phần vận động chính sách hỗ trợ người khuyết tật. Hơn 1.500 người khuyết tật sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các khóa tập huấn về kỹ năng và kiến thức, quyền lợi và các dịch vụ cho họ. Ngoài ra, hơn 7.800 người khuyết tật và các thành viên gia đình sẽ được nhận dịch vụ hỗ trợ pháp lý để có thể giải quyết được những vấn đề liên quan như bảo trợ xã hội và đào tạo nghề miễn phí.