Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Các hoạt động ưu tiên

Ngày: 30/10/2020

ACDC tin rằng các mục tiêu lớn mà ACDC vươn tới chỉ có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu ACDC tập trung vào một số ưu tiên chiến lược, đã được làm rõ thông qua phân tích SWOT.