Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển Nghiên cứu viên/ Nhóm nghiên cứu viên về "Đánh giá chính sách bảo vệ trẻ khuyết tật trong Luật người khuyết tật Việt Nam

YÊU CẦU:

+ Thành thạo tiếng Anh (đặc biệt là kỹ năng nói và viết);

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu/đánh giá về việc thực thi quyền trẻ em, người khuyết tật/ trẻ khuyết tật, các dự án phát triển, dự án cộng đồng liên quan;

+ Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị Nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhóm yếu thế, các tổ chức phi chính phủ;

+ Thành thạo kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo;

+ Đáp ứng chất lượng công việc tốt trong thời gian hạn chế.

HỒ SƠ BAO GỒM:

+ Email/thư bày tỏ sự quan tâm;

+ Hồ sơ năng lực của công ty và giấy tờ pháp lý (áp dụng với công ty tư vấn);

+ CV trưởng nhóm và các thành viên;

+ Đề xuất ngân sách nghiên cứu (bao gồm tất cả các chi phí cần thiết);

+ Đề xuất nghiên cứu;

+ Một số báo cáo nghiên cứu trong lĩnh vực trẻ em/trẻ em khuyết tật mà cá nhân/nhóm đã từng triển khai

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

+ Hồ sơ gửi qua email: nghiencuu@acdc.org.vn

HẠN NỘP HỒ SƠ: Trước 23h59 ngày 20/09/2023 (Hoặc đến khi có hồ sơ phù hợp)

Nếu có câu hỏi hoặc vấn đề cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Chị Trần Thị Hồng Nhung - Điều phối dự án

ĐT: 0359 657 718 - Email: nhungtran@acdc.org.vn

*** Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ phù hợp.

🌏Chi tiết xem tại đường link tại đây