Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người khuyết tật tại các huyện trên địa bàn tỉnh và công trình trụ sở các Hội đặc thù huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển đơn vị tư vấn điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người khuyết tật tại các huyện trên địa bàn tỉnh và công trình trụ sở các Hội đặc thù huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG

Công trình nhà ở và công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho người khuyết tật sinh hoạt thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy khả năng sống độc lập và sự tham gia của người khuyết tật vào đời sống xã hội.

Thời gian qua tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường yếu tố tiếp cận cho người khuyết tật tại nhà ở của người khuyết tật cũng như các công trình công cộng thông qua một số hoạt động như: thăm nhà về sống độc lập, trong đó có nội dung đánh giá mức độ tiếp cận và tư vấn điều chỉnh nhà ở cho các hộ gia đình người khuyết tật; tổ chức các chuyến khảo sát hàng năm nhằm đánh giá mức độ tiếp cận của các công trình công cộng (tập trung vào các công trình y tế và giao thông). Sau các hoạt động này, đã có những thay đổi tích cực được ghi nhận. Một số hộ gia đình đã chủ động điều chỉnh môi trường nhà ở như lắp đặt tay vịn, cải tạo lối đi, sửa chữa nhà vệ sinh… để người khuyết tật được sinh hoạt thuận tiện và an toàn, chủ động hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào người nhà. Đối với các công trình công cộng, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã quan tâm hơn tới việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật về tiếp cận đối với công trình xây dựng trong các khâu thiết kế, thi công, nghiệm thu…

Mặc dù vậy những thay đổi này là chưa nhiều. Đối với công trình nhà ở, đa số người khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì vậy dù nhận thức được tầm quan trọng của nhà ở tiếp cận nhưng họ chưa có khả năng để điều chỉnh, cải tạo. Đối với các công trình công cộng, mặc dù địa phương đã quan tâm nhiều hơn về các hạng mục tiếp cận tại các công trình đang và sắp xây dựng, nhưng đối với các công trình đã xây dựng trước đây vẫn chưa có điều kiện để cải tạo, sửa chữa. Vì vậy, trong thời gian tới ACDC dự kiến triển khai hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận tại một số công trình nhà ở và công trình công cộng cho người khuyết tật.

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG

2.1 Mục tiêu

Hoàn thành việc điều chỉnh tiếp cận cho các hộ gia đình người khuyết tật tại các huyện/thành phố và 1 trụ sở các Hội đặc thù huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2 Nội dung

 • Điều chỉnh tiếp cận cho các hộ dân tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với các hạng mục như lắp đặt nhà vệ sinh tiếp cận cho người khuyết tật, lắp đặt tay vịn nhà vệ sinh, nhà tắm, thay thế bệ vệ sinh, nâng mặt bàn bếp... Đồng thời lắp đặt các hạng mục tiếp cận cho trụ sở các Hội đặc thù huyện A Lưới như làm đường dốc tiếp cận, lắp thanh vịn, điều chỉnh lại nhà vệ sinh tiếp cận cho người khuyết tật…
 • Điều chỉnh tiếp cận cho các hộ dân tại huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thuỷ, Hương Trà, Phú Vang, Phong Điền và thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế với các hạng mục cải tạo như lắp đặt nhà vệ sinh tiếp cận cho người khuyết tật, lắp đặt tay vịn nhà vệ sinh, nhà tắm, thay thế bệ vệ sinh…

**Lưu ý: các hạng mục điều chỉnh tiếp cận sẽ được thống nhất sau khi tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng.

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ tháng 07/2023 đến tháng 09/2023

4.YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 • Đơn vị có kinh nghiệm trong việc lắp đặt các hạng mục tiếp cận cho người khuyết tật.
 • Đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu của ACDC.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA ACDC

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đơn vị tư vấn

6. CHI PHÍ LẮP ĐẶT

  Chi phí lắp đăt dựa trên định mức của dự án, dựa theo báo giá của các đơn vị tư vấn và được quyết định bởi ACDC sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn.

7. HỒ SƠ BAO GỒM

 • Báo giá sơ bộ cho các hạng mục cải tạo, lắp đặt.
 • Kế hoạch thực hiện lắp đặt.
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

* Lưu ý: Đơn vị tư vấn căn cứ vào danh mục dự kiến cải tạo đưa ra mức báo giá sơ bộ. Sau khi tiến hành khảo sát sẽ lập dự toán và có báo giá chi tiết.

8. HẠN NỘP HỒ SƠ

 • Hạn nộp hồ sơ: 20/7/2023
 • Thông tin chào thầu được gửi bằng email hoặc hồ sơ gốc tại địa chỉ:
 • Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC)
 • P903, Tòa nhà Dream Center Home, 11A, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng,
 • Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Người liên hệ: Bùi Thị Bích Phương – Trợ lý nhân sự
 • Điện thoại: 024 6675 3946
 • Email: hr@acdc.org.vn