Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC tuyển tư vấn xây dựng và thiết kế sổ tay câu chuyện thành công

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỔ TAY CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

          Mã HĐ: 4.2.4

1. Bối cảnh

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức của và vì người khuyết tật Việt Nam, đã và đang tích cực thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sống, hướng tới địa vị bình đẳng, khả năng sống độc lập, hòa nhập cộng đồng, khả năng đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho xã hội của người khuyết tật.

Dự án “Tăng cường cơ hội, nâng cao vị thế cho người khuyết tật” giai đoạn II (2021-2024) (sau đây gọi tắt là RVCO-II) do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), tập trung hỗ trợ hoàn thiện một số chính sách quốc gia về người khuyết tật và thúc đẩy thực thi chính sách liên quan đến người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam. Dự án đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực về nhận thức, thái độ, thể chế và chính sách với mục tiêu xóa bỏ các rào cản hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Những thay đổi này sẽ được ACDC tổng hợp và biên soạn thành câu chuyện thành công của dự án.

2. Mục đích và mục tiêu cụ thể

2.1. Mục đích

Một ấn phẩm truyền thông bao gồm các câu chuyện thành công của dự án sẽ được biên soạn và xuất bản nhằm ghi lại những thành tựu đã đạt được và cung cấp góc nhìn rõ hơn về những nỗ lực của ACDC/RVCO-II trong việc nâng cao vai trò của người khuyết tật cũng như thúc đẩy thực thi chính sách, cải thiện dịch vụ liên quan đến người khuyết tật một cách hiệu quả.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Truyền thông về những kết quả đã đạt được của dự án liên quan đến góp ý và xây dựng chính sách, thúc đẩy thực hiện các chính sách, cung cấp và cải thiện các hoạt động hỗ trợ/dịch vụ cho người khuyết tật... đến đối tác và người quan tâm.
 • Cung cấp thêm thông tin cho những bên quan tâm về những chính sách, dịch vụ liên quan đến người khuyết tật.
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật và năng lực của người khuyết tật.
 • Ấn phẩm này là một phần báo cáo kết quả hoạt động cho nhà tài trợ USAID.

3. Đối tượng sử dụng

 • Người khuyết tật và cộng đồng;
 • Các tổ chức quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ/dịch vụ cho người khuyết tật;
 • Nhà tài trợ.

4. Nội dung và yêu cầu của ấn phẩm

 1. Nội dung: Gồm 2 phần:

Phần 1: Bao gồm các câu chuyện thành công về những tác động nổi bật mà dự án đã tạo ra, có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người khuyết tật cũng như những thay đổi tích cực về chính sách, thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Nội dung cụ thể dự kiến bao gồm:

 • Thông tin về dự án và các kết quả chính
 • Các câu chuyện thành công về góp ý và xây dựng chính sách
 • Các câu chuyện thành công về các dịch vụ/ mô hình hỗ trợ
 • Các câu chuyện thành công về sự cải thiện năng lực thực thi chính sách của các đơn vị/người cung cấp dịch vụ tại địa phương
 • Các câu chuyện thành công về sự cải thiện năng lực và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật

Phần 2: Sổ viết

 1. Hình thức thể hiện: Được xây dựng và thiết kế dưới hình thức sổ tay ghi chép kích thước A5. Số lượng trang dự kiến: 150 trang
 2. Ngôn ngữ: Song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh).
 3. Lưu ý quan trọng: Nội dung và hình thức ấn phẩm cần đảm bảo yếu tố hấp dẫn, sáng tạo và dễ tiếp cận. Ấn phẩm cần góp phần thúc đẩy hình ảnh tích cực, hòa nhập của người khuyết tật, nhấn mạnh đến vai trò và sự tham gia của người khuyết tật như là một phần của xã hội, tránh việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh, thông điệp làm củng cố thêm các định kiến, nhận thức sai lệch về người khuyết tật.

5. Nhiệm vụ của tư vấn

Tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

​​​​​​​i. Thu thập thông tin và viết các câu chuyện thành công

 • Nghiên cứu tài liệu hiện có về các hoạt động của dự án (văn kiện dự án, các báo cáo, các câu chuyện thành công sẵn có…)
 • Xây dựng ý tưởng, đề xuất kỹ thuật chi tiết cho sản phẩm
 • Phỏng vấn, lấy thông tin và hình ảnh tại thực địa tại các vùng dự án (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam).
 • Xây dựng và hoàn thiện các câu chuyện thành công, bao gồm: biên soạn, biên tập, hoàn thiện dựa trên một số thông tin/câu chuyện có sẵn; xây dựng và hoàn thiện các câu chuyện mới.
 • Xây dựng tiêu đề của ấn phẩm, tiêu đề của các chủ đề, xây dựng các mô tả/ trích dẫn  cho các chủ đề.

ii. Thiết kế ấn phẩm Sổ tay “Câu chuyện thành công” dưới hình thức sổ tay ghi chép

Xây dựng bản thiết kế ấn phẩm Hoàn thiện sản phẩm dưới dạng nội dung và hình ảnh phù hợp với yêu cầu của dự án.

6. Sản phẩm đầu ra

 • Tổng hợp hình ảnh từ các nhân vật, sự kiện ở định dạng ảnh thô và ảnh đã qua biên tập.
 • Tổng hợp ghi chép kết quả phỏng vấn các nhân vật.
 • Ấn phẩm Sổ tay “Câu chuyện thành công” song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) dưới hình thức sổ tay ghi chép được xây dựng, biên soạn và thiết kế phù hợp với yêu cầu của dự án.

7. Thời gian triển khai dự kiến: Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2024.

8. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các sản phẩm báo chí, tài liệu truyền thông liên quan đến chủ đề về người khuyết tật;
 • Có kinh nghiệm và hiểu biết về các vấn đề và đề tài liên quan tới người khuyết tật;
 • Có hiểu biết về các dự án xã hội, dự án phát triển;
 • Có kinh nghiệm sử dụng hình ảnh tạo tác động cho các câu chuyện;
 • Có ý tưởng sáng tạo và phù hợp với yêu cầu của dự án.

9. Phí tư vấn

 • Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, dựa trên kinh nghiệm và năng lực của tư vấn.
 • Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.

10. Hồ sơ dự tuyển

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Việt cho Viện ACDC, bao gồm:

 • Hồ sơ chứng minh năng lực;
 • Đề xuất kỹ thuật (ý tưởng, phương pháp, bố cục, nội dung chính,...);
 • Kế hoạch thực hiện;
 • Đề xuất về tài chính/mức phí;
 • Tham chiếu của các sản phẩm tương tự đã thực hiện.​​​​​​​

Hạn nộp hồ sơ

Thời gian gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 01/03/2024

Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ:

 • Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Cán bộ Hành chính - Nhân sự và Truyền thông
 • Điện thoại: 024 66 75 39 46
 • Email: hr@acdc.org.vn
 • Địa chỉ: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng. Tầng 2, tòa B, Chung cư Hoành Sơn Complex (Chung cư Bộ Công An), ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Điện thoại: 024 6675 3946

Lưu ý: 

 • ACDC sẽ chỉ liên hệ với các hồ sơ đạt yêu cầu (trong thời gian 02 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc).
 • ACDC tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các đơn vị/cá nhân tham gia nộp hồ sơ. Chúng tôi hoan nghênh mọi đơn vị/cá nhân đủ điều kiện. Quy trình lựa chọn của ACDC tuân thủ các cam kết trong chính sách bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ … của tổ chức.