Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trung tâm ACDC tuyển chuyên gia tư vấn mô hình nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN

Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2019

 • I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam. Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho Người Khuyết Tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID/Việt Nam) được ACDC thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2021 tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong tiếp cận vật lý cho người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông và y tế và xây dựng các mô hình hỗ trợ bền vững cho người khuyết tật.

Mục đích dự án: Tăng cường việc thực hiện các chính sách về y tế và tiếp cận vật lý cho người khuyết tật

Các hoạt động của dự án được thiết kế nhằm hướng tới các kết quả mong đợi cụ thể tương ứng:

Kết quả mong đợi 1: Chính sách liên quan với người khuyết tật được xây dựng, xem xét điều chỉnh hợp lý

Tập trung vào các chính sách liên quan tới tiếp cận vật lý và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật, hoạt động này sẽ được tiến hành với sự hợp tác cùng các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương.

Kết quả mong đợi 2: Năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường

Đối tượng tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động này sẽ bao gồm ngành xây dựng, giao thông vận tải, y tế, Ban công tác về NKT và Hội người khuyết tật. Hoạt động này được thực hiện chủ yếu ở cấp tỉnh

Kết quả mong đợi 3: Việc thực thi các chính sách cho người khuyết tật được thúc đẩy

Các hoạt động trong hợp phần này sẽ được thực hiện ở cả cấp huyện, tỉnh và có mối liên hệ với cấp Trung ương.

Xây dựng và vận hành Mô hình Nhà trung chuyển là một trong những đầu ra quan trọng của Kết quả mong đợi 1. Theo đó, mô hình này sẽ hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập tốt hơn trong xã hội và có thể phổ biến rộng rãi cho các tỉnh và các đối tác khác để thực hiện.

 • II. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Dự án dự kiến xây dựng mô hình nhà trung chuyển để hỗ trợ người khuyết tật sau quá trình được điều trị ở các trung tâm/ bệnh viện phục hồi chức năng. Mô hình sẽ được dự án xây dựng và hỗ trợ vận hành thử nghiệm tại một số bệnh viện/cơ sở phục hồi chức năng tại 03 tỉnh địa bàn, sau đó dự án sẽ tiến hành tài liệu hoá và phát triển bộ tài liệu/hướng dẫn để xây dựng mô hình này.

Hoạt động này gồm hai hợp phần song song và không tách rời nhau:

 • Hợp phần liên quan đến chuyên môn y tế:
  • Thiết kế cấu trúc mô hình nhà trung chuyển
  • Các kỹ thuật y tế và các trang thiết bị y tế liên quan đến mô hình nhà trung chuyển
 • Hợp phần liên quan đến chuyên môn xây dựng tiếp cận:
  • Thiết kế và xây dựng mô hình đảm bảo tiếp cận với người khuyết tật
 1. KẾT QUẢ MONG ĐỢI ĐỐI VỚI TƯ VẤN VỀ XÂY DỰNG TIẾP CẬN
 • 05 Bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, gồm:

+) Bản vẽ file cad của công trình;      

+) Ảnh dựng 3D;

+) Bản diễn giải chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho các hạng mục liên quan;

+) Bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật và chi phí cho các thiết bị trong mô hình

 • Các thiết kế về kiến trúc và thiết kế nội thất cần đảm bảo nguyên tắc sau:

+) Phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hóa địa phương, đặc biệt phù hợp với kinh tế của đa số người khuyết tật;

+) Phù hợp với môi trường sống của người khuyết tật tại địa phương;

+) Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật (đối với cả kiến trúc và nội thất) để người khuyết tật có thể sử dụng được.

 1. TRÁCH NHIỆM/PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN

Tư vấn có thể đề xuất thay đổi những nội dung dưới đây cho phù hợp và hiệu quả. Những thay đổi cần được thảo luận với Trung tâm ACDC trước khi triển khai.

 1. Gặp và trao đổi với Trung tâm ACDC cùng các tư vấn khác liên quan đến cấu trúc và các yêu cầu cơ bản đối với một mô hình Nhà trung chuyển.
 2. Thiết kế kiến trúc cho các công trình, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 • Khảo sát thực tế
 • Thiết kế hình mẫu công trình và hoàn thành hồ sơ thiết kế
 • Làm việc với các kỹ sư địa phương
 • Phối hợp giám sát công trình
 1. Thiết kế nội thất cho các công trình, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 • Thiết kế, lựa chọn và bố trí nội thất cơ bản bên trong công trình như: bàn ghế, giường, tủ, đèn, trang trí tường, sàn, trần nhà…
 1. Hoàn thiện các bản vẽ chi tiết.
 2. Giám sát việc thực hiện các công trình liên quan và tư vấn về các yêu cầu đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật.
 3. Hoàn thiện các bản diễn giải chi tiết đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho các hạng mục của công trình cũng như Bản Tiêu chuẩn kỹ thuật cho các nội thất bên trong công trình.
 4. Tư vấn cải tạo, sữa chữa đối với một số công trình đã xây dựng trước đó.
 • V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 • Thời gian thực hiện và hoàn thành
  • Thời gian khảo sát các đơn vị xây dựng mô hình: Tháng 9, 10 năm 2019
  • Thời gian thiết kế bản vẽ, thiết kế nội thất: Tháng 10, 11 năm 2019 (có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình địa phương)
  • Thời gian hoàn thiện bản mô tả chi tiết đối với nội thất và các thiết bị liên quan trong mô hình: Tháng 10, tháng 11 năm 2019 (có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình địa phương)
  • Thời gian hoàn thiện Bản diễn giải chi tiết các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các hạng mục liên quan trong công trình: Tháng 11, 12 năm 2019 (sau khi hoàn thành các bản thiết kế liên quan)
 • Địa điểm: Hà Nội và 3 tỉnh dự án bao gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam
 1. YÊU CẦU TƯ VẤN
 • 01 Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm về thiết kế các công trình tiếp cận cho người khuyết tật;
 • Kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khuyết tật
 • Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên số lượng công trình được thiết kế. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.
 1. TRÁCH NHIỆM ACDC
 • Cung cấp các tài liệu có liên quan (nếu có);
 • Điều phối liên hệ với các tư vấn khác;
 • Thống nhất với tư vấn về công việc và các bản vẽ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất cùng các Bản diễn giải liên quan;
 • Góp ý dự thảo tài liệu.
 1. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT
 • Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án.
 • Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.
 1. HỒ SƠ
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.
  • Các tài liệu liên quan đến xây dựng công trình tiếp cận đối với người khuyết tật (nếu có)

X. NỘP HỒ SƠ:

 • Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 14/09/2019
 • Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:
  • Cán bộ nhân sự: Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Điện thoại: 024 66 75 39 46 - 024 6291 0814
  • Email: tuyendung@acdc.org.vn
 • Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ

khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc)