Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển dụng Tình nguyện viên quan hệ tài trợ là Người khuyết tật

Cơ hội tuyển dụng dành cho các bạn là người khuyết tật, hãy nhanh tay đăng ký sớm nha!

CHILDFUND tuyển Tình nguyện viên quan hệ tài trợ là Người khuyết tật

YÊU CẦU VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỚI ỨNG VIÊN:

- Là người đóng vai trò hỗ trợ cho nhóm Quan hệ tài trợ (QHTT) nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của Chương trình Tài trợ Trẻ tại Việt Nam.

- Kiểm tra hộp thư thường xuyên và hỗ trợ các cán bộ QHTT trong việc phân loại các thư từ nhà tài trợ.

- Hỗ trợ nhóm trong việc sắp xếp hệ thống hồ sơ lưu cùng với các cán bộ QHTT tại cả Văn phòng Hà Nội và các Văn phòng Vùng khác.

- Cam kết làm việc ít nhất 6 tháng

- Có thể đi làm đều đặn từ 3-5 buổi/tuần (mỗi buổi kéo dài nửa ngày làm việc)

- Có kỹ năng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản, ưu tiên ứng viên có kỹ năng đọc tốt

Hạn đăng ký tuyển dụng: Đến hết ngày 15/03/2020

Đăng ký tại: http://childfund.org.vn/en/recruitment/sponsor-relations-volunteer-people-disability

Chi tiết tại:

https://drive.google.com/file/d/1GatNRIh3-OXH6XyYJlK7vQQ_6IxQ7Ken/view?fbclid=IwAR0vd7UC_bbpCV7rD7Dxfduwu9v_VNgp3EbTXGLwGseUkzhoUvTB0IELims