Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Lễ ra mắt Dự án Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Nam

  • Thực hiện: Minh Trần
  • 22/02/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 246

Sáng ngày 22/02/2019, Trung tâm ACDC phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra mắt dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Thành phố Tam Kỳ. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ nhằm mục đích tăng cường việc thực hiện các chính sách cho người khuyết tật (cụ thể tập trung vào vấn đề y tế và tiếp cận vật lý). 

Tham dự Lễ ra mắt có khoảng 60 người đại diện Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, người khuyết tật và cơ quan thông tấn báo chí tại tỉnh. Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” được Trung tâm ACDC thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2021 tại 3 tỉnh: tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam. Đối tác của dự án bao gồm: Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải và các đối tác trung ương có liên quan; UBND tỉnh, các sở có liên quan và Hội người khuyết tật tỉnh. Các hoạt động của dự án được thiết kế nhằm hướng tới các kết quả mong đợi cụ thể tương ứng với 3 hợp phần chính của dự án lần lượt là: Chính sách liên quan với người khuyết tật được xây dựng, xem xét điều chỉnh hợp lý; Năng lực thực thi chính sách về người khuyết tật cho các cơ quan liên quan được tăng cường và cuối cùng là thúc đẩy việc thực thi các chính sách cho người khuyết tật.

Dự án được xây dựng trong bối cảnh những năm gần đây, các vấn đề về phân biệt đối xử đối với người khuyết tật tại Việt Nam đã phần nào được giải quyết, người khuyết tật đã dần dần hoà nhập vào cộng đồng và thể hiện được vai trò cũng như tiếng nói của họ trong mọi mặt của xã hội từ đó có những đóng góp cho sự phát triển chung.Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và rào cản nhất định làm ảnh hưởng tới sự đóng góp của người khuyết tật, đặc biệt là vấn đề về tiếp cận vật lý dành cho người khuyết tật. Chỉ khi người khuyết tật được đảm bảo tiếp cận mọi khía cạnh của đời sống, họ mới có cơ hội hoà nhập, thể hiện rõ vai trò và đóng góp ngược trở lại cho sự phát triển chung của xã hội.


0 bình luận

Bình luận thêm