Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tập huấn Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng lập kế hoạch cho các câu lạc bộ người Điếc

  • Thực hiện: Việt Phan
  • 23/04/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 251

Trong 3 ngày 21-23/04/2019, Trung tâm ACDC đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng lập kế hoạch cho các câu lạc bộ người Điếc” dưới sự tài trợ của tổ chức CBM tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 9 thành viên lãnh đạo của các CLB người Điếc đến từ 3 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Huế, Tp.Hồ Chí Minh cùng với sự hỗ trợ của 2 phiên dịch viên. Tại đây, các học viên người Điếc tiếp cận nội dung cơ bản và hiểu rõ hơn thông qua các bài học gồm lãnh đạo là gì, điểm mạnh, điểm yếu, lập kế hoạch hoạt động để xác định mục tiêu và định hướng phát triển cho câu lạc bộ của mình trong giai đoạn năm 2019 đến nửa đầu năm 2020. Đồng thời, mỗi thành viên trong nhóm đều có cơ hội thể hiện phát biểu trình bày mạnh dạn, tự tin và đưa ra các mục đích hoạt động, kết quả mong đợi qua kỹ năng Bảng kế hoạch hoạt động một cách phù hợp với nhu cầu mong muốn của các hội viên tại địa phương.

Sau khóa tập huấn, các thành viên lãnh đạo người Điếc sẽ áp dụng các nội dung vào một số hoạt động cũng như đẩy mạnh tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của các thành viên lãnh đạo, nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động hơn nữa cho các câu lạc bộ người Điếc.


0 bình luận

Bình luận thêm