Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quảng Trị: Tập huấn “Giám sát đánh giá thực hiện các chính sách về người khuyết tật”

  • Thực hiện: Minh Trần
  • 11/06/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 132

Khóa tập huấn “Giám sát đánh giá thực hiện các chính sách về người khuyết tật” do Trung tâm ACDC phối hợp với Hội người khuyết tật, nận nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị tổ chức đã diễn ra ngày 11-12/06/2019 tại Quảng Trị.

Khóa tập huấn dành cho hơn 35 cán bộ công tác tại hội tuyến tỉnh và 9 huyện thị trên địa bàn. Rất nhiều băn khoăn lo ngại từ học viên trước khi khóa tập huấn bắt đầu, như “Giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến người khuyết, đây là việc của các cơ quan chức năng chứ không phải của Hội người khuyết tật. Đâu phải dễ giám sát…”. Tuy nhiên, trong suốt 2 ngày tập huấn, với sự hướng dẫn của giảng viên đến từ Trung tâm ACDC, chia sẻ của các đại biểu đến từ Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo của Sở Giao thông vận tải và Sở y tế, các thành viên lớp tập huấn đã có nhiều thay đổi. Các học viên đã tích cực sử dụng các khái niệm về giám sát đánh giá, tầm quan trọng, nguyên tắc và các bước lập kế hoạch của giám sát đánh giá để xem lại vai trò của Hội cũng như kết quả thực hiện đề án 3861 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Triển khai thực hiện đề án 1019 của thủ tướng chính phủ về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoan 2012 – 2020”.

Từ những thay đổi trên, một số đại biểu ở các huyện chia sẻ: “Qua buổi tập huấn chúng tôi hiễu rõ hơn vai trò của Hội trong việc giám sát đánh giá các chính sách liên quan đến người khuyết tật. Chúng tôi đã chủ động đề xuất với Ủy ban mặt trận tổ quốc để Hội tham gia vào các tổ giám sát cộng đồng”. Các nội dung Hội đề xuất giám sát trong thời gian tới, bao gồm: tiếp cận về dịch vụ y tế của người khuyết tật, sàng lọc phát hiện sớm trẻ khuyết tật, trẻ khuyết tật có khả năng học tập được đến trường, việc làm và sinh kế của người khuyết tật cũng như khả năng tiếp cận các công trình công cộng của người khuyết tật. 


0 bình luận

Bình luận thêm