Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2022

 • Thực hiện: Nguyệt Hà
 • 16/03/2022
 • 0 Bình luận
 • Lượt xem: 6286

Ngày 18/04 hằng năm là dịp để Chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, các tổ chức của người khuyết tật, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động vì người khuyết tật với mục đích khuyến khích sự tham gia của người khuyết tật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Năm nay, ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/04/2022) diễn ra trong hoàn cảnh cả nước đang tìm kiếm các giải pháp để thích ứng với đại dịch Covid-19 và phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội. Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) đã lựa chọn chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2022 là:

“Hòa nhập và Thích ứng - Định hình Tương lai”

Trong giai đoạn thế giới đã và đang thay đổi một cách nhanh chóng, tất cả đều đòi hỏi sự thích ứng cao của con người, điều này dẫn đến những người yếu thế, trong đó có người khuyết tật không thể theo kịp xu hướng. Vì vậy, cộng đồng và xã hội cần có những biện pháp đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người, để “không bị bỏ lại phía sau” như các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đã cam kết. Cộng đồng cần định hình xây dựng một tương lai hòa nhập cho tất cả, trong đó bao gồm người khuyết tật. Dựa vào các chương trình truyền thông cộng đồng, nâng cao năng lực và giáo dục hòa nhập,v.v.. chúng ta có thể thúc đẩy tốt hơn nữa khả năng thích nghi của người khuyết tật. Từ đó, người khuyết tật cũng sẽ tích cực chủ động tham gia, tìm kiếm các giải pháp và xây dựng kế hoạch để thích ứng và hòa nhập với mọi sự thay đổi.

Để việc kỷ niệm ngày 18/4/2022 thiết thực, Liên hiệp hội hướng dẫn các tổ chức thành viên, các tổ chức của người khuyết tật có thể thực hiện các hoạt động trọng tâm như:

 • Tuyên truyền, chia sẻ thông tin đến người thân, bạn bè và cộng đồng về ý nghĩa Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4.
 • Tổ chức các sự kiện chào mừng, bao gồm mitting kỷ niệm, các hội thảo, hội nghị, các sự kiện với chủ đề Hòa nhập và Thích ứng - Định hình Tương lai.
 • Đảm bảo sức khỏe, an toàn phòng/chống dịch Covid-19 theo đúng tiêu chí 5K khi tổ chức các hoạt động trong dịp lễ này.
 • Các tổ chức của người khuyết tật cần phải báo cáo và đề xuất nội dung hoạt động đến Sở, Phòng LĐTBXH cùng các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để được hỗ trợ.

Quý vị có thể vào đây để tham khảo và tải:

 • Thiết kế nhận diện Chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam 2022: LogoBackground
 • Toàn văn thông báo và hướng dẫn tổ chức Ngày người khuyết tật Việt Nam 2022: Tài liệu

Chủ đề Ngày người khuyết tật Việt Nam qua các năm:

 • Năm 2022: Hòa nhập và Thích ứng - Định hình Tương lai
 • Năm 2021: An toàn - Bình đẳng
 • Năm 2020: Cùng nhau vượt qua đại dịch
 • Năm 2019: Tiếp cận cho mọi người

 


0 bình luận

Bình luận thêm