Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghệ An: Nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật về phòng chống bạo lực giới

  • Thực hiện: Minh Trần
  • 16/08/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 138

Khoảng 30 phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã cùng tham gia khóa tập huấn kéo dài 3 ngày (từ 16-18/08/2019) do Trung tâm ACDC phối hợp cùng Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức.

Khóa tập huấn đã cung cấp cho các chị em những chính sách, luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến phòng chống bạo lực giới, những khái niệm cơ bản và kỹ năng nhận diện, phòng chống bạo lực giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Nhiều câu chuyện về tình trạng bạo lực giới đã được chia sẻ tại khóa tập huấn. Chị V, phụ nữ khuyết tật cho hay: những định kiến giới đã làm cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật trở nên tự ti và khép kín hơn. Chúng tôi rất lo sợ khi tố giác tình trạng bạo lực giới, bởi không biết có ai đứng ra để bảo vệ chúng tôi không.

Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ.


0 bình luận

Bình luận thêm