Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghệ An: Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

  • Thực hiện: Nhung Trần
  • 08/12/2019
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 241

Ngày 07 – 08/12/2019, 33 học viên đến từ huyện Thanh Chương, Nghệ An đã cùng tham gia 2 ngày tập huấn về “Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật”. Đây là chương trình dành riêng cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, nhận biết bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ & trẻ em gái khuyến tật

Thông qua hướng dẫn của chuyên gia, các học viên đã được tìm hiểu về bình đẳng giới, nhận biết bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, học viên cũng nhận biết được cách phòng chống và ứng phó khi xảy ra bạo lực giới với người thân của mình. Xuyên suốt 2 ngày tâp huấn, nhiều câu chuyện về hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật phát triển đã được chính người thân chia sẻ, truyền thêm động lực về sự thay đổi tích cực cho các gia đình người khuyết tật khác. Kết thúc khóa tập huấn, cô A - mẹ của phụ nữ khuyết tật thần kinh - tâm thần đã thể hiện quyết tâm hỗ trợ con tiến bộ: “Từ mai tôi sẽ dạy cháu nấu ăn, dành nhiều thời gian hơn hướng dẫn cháu làm các công việc nhà.”

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An” do Trung tâm ACDC phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF).


0 bình luận

Bình luận thêm