Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án “Quyền học tập của em” – Những hoạt động đầu tiên

  • Thực hiện: Huyền Trang
  • 22/05/2020
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 49

Trong khuôn khổ dự án “Quyền học tập của em”, tháng 05/2020, ACDC đã phối hợp với ChildFund tổ chức những hoạt động đầu tiên của dự án tại tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

Trong ngày 14 – 15/05/2020, tập huấn về giáo dục hòa nhập khuyết tật cho nhóm cha mẹ trẻ khuyết tật tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã được tổ chức thu hút sự tham gia của 26 học viên là cha, mẹ của các trẻ khuyết tật trong độ tuổi 05 - 14 đang học tại các trường mầm non và trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trước khi tham gia lớp tập huấn, đa phần cha mẹ có con khuyết tật thường không tự tin trong xã hội “Hỏi thì sợ sai, mà không hỏi thì sợ thiệt” và hiếm có cha mẹ nghĩ con mình có khả năng học. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức về quyền tiếp cận giáo dục của trẻ khuyết tật và từ đó xây dựng được kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy trẻ khuyết tật hòa nhập tại trường.

Ngoài ra, ngày 21 - 22/05/2020, ACDC cũng tổ chức khảo sát lập hồ sơ trẻ khuyết tật từ 05 - 14 tuổi tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nhằm xác định tình trạng khuyết tật, nhu cầu tham gia giáo dục của trẻ và gia đình, đồng thời đánh giá cơ sở vật chất trường học đã phù hợp với trẻ khuyết tật đi học chưa và đưa ra những khuyến cáo phù hợp. Cuộc khảo sát đã lập hồ sơ được 17 trẻ khuyết tật tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cần sự can thiệp của dự án để giúp trẻ được tham gia giáo dục hoà nhập, được cải thiện lỹ năng sống và kết quả học tập theo kế hoạch hòa nhập.

Cuối năm 2019, dự án “Quyền học tập của em” được phê duyệt triển khai tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Đây là hai vùng có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm gần 98% dân số và 100% số trẻ khuyết tật đang theo học tại các trường cũng là người dân tộc thiểu số. Dự án do tổ chức ChildFund phối hợp cùng ACDC thực hiện với mục tiêu trẻ em khuyết tật được sống trong môi trường hòa nhập và được tiếp cận giáo dục có chất lượng.


0 bình luận

Bình luận thêm