Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quảng Nam: Tập huấn bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật

  • Thực hiện: Thọ Nguyễn
  • 18/06/2020
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 36

Với mục tiêu hoàn thiện và áp dụng Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát tại các địa phương, ngày 18/06/2020, ACDC cùng với Ban quản lý dự án và Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã tổ chức “Tập huấn Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật”.

Tập huấn thu hút sự tham dự của đại diện Ban quản lý dự án, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, các đơn vị kinh doanh vận tải, các phòng kinh tế hạ tầng của các huyện thị, đội ngũ phục vụ xe buýt (lái xe, phụ xe…) và đại diện các tổ chức của người khuyết tật.

Trong chương trình, các đại biểu đã được giới thiệu về Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát; phương pháp và nội dung thí điểm bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát tại Quảng Nam. Đặc biệt, đội ngũ các cán bộ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe, phụ xe đã được hướng dẫn và thực hành trực tiếp về các cách thức và kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật với các dạng tật khác nhau khi họ tham gia giao thông công cộng nói chung và xe buýt nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho rằng: Đây là hoạt động rất thiết thực tại địa phương, giúp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và các đơn vị quản lý liên quan nâng cao kỹ năng, trách nhiệm hỗ trợ người khuyết tật tham gia giao thông.

Xây dựng Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát là một trong những hoạt động của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” được Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) kết hợp thực hiện với Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải (TDSI) thực hiện từ năm 2019. Ngày 03/06/2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 753/QĐ-TTg ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, trong đó có chỉ đạo cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương xây dựng và ban hành các tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao thông tiếp cận phổ quát.

Ngay sau hoạt động này, dự án sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và TDSI tiến hành khảo sát thí điểm bộ tiêu chí tiếp cận giao thông phổ quát nhằm đánh giá mức độ giao thông tiếp cận đồng thời và đề xuất các kiến nghị cải thiện và phát triển hệ thống giao thông đảm bảo nhu cầu giao thông cho mọi người tại Quảng Nam trong giai đoạn tới.


0 bình luận

Bình luận thêm