Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghiệm thu 03 nhà chờ xe buýt tiếp cận tại Quảng Trị

  • Thực hiện: Lan Nguyễn
  • 02/10/2020
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 86

Sáng ngày 01/10/2020, 3 nhà chờ xe buýt tiếp cận đã được ACDC và Ban Quản lý bảo trì giao thông - Sở GTVT Quảng Trị nghiệm thu tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là mô hình nhà chờ xe xe buýt đầu tiên tại Quảng Trị áp dụng theo Bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát do Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải xây dựng năm 2019 và đang được áp dụng thí điểm dưới sự hỗ trợ của ACDC.

Đến dự lễ nghiệm thu có Bà Lê Thị Thúy Hương – Cán bộ chương trình, Phòng Phát triển xã hội - Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID); Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Viện trưởng ACDC; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì giao thông Sở GTVT tỉnh Quảng Trị.

Buổi lễ nghiệm thu đã diễn ra rất thuận lợi, các bên đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của dự án và địa phương trong việc tăng cường khả năng tiếp cận giao thông đối với các công trình công cộng cho tất cả mọi người trong đó có người khuyết tật và các đối tượng yếu thế trong xã hội tại tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ giao thông thuận lợi hơn. Đồng thời cũng góp phần cho tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyết tật.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua ACDC và Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị..


0 bình luận

Bình luận thêm