Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tin tốt cho bệnh nhân lao MDR: tăng khả năng tiếp cận với điều trị an toàn hơn và ngắn hơn

  • Thực hiện: Nguyệt Hà
  • 13/03/2017
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 563

KNCV hoan nghênh hướng dẫn mới của WHO về việc điều trị lao kháng thuốc và hoan nghênh bước quan trọng này hướng tới các phác đồ tiêm chích an toàn, ngắn hơn, an toàn hơn cho bệnh nhân lao MDR.

KNCV cũng hỗ trợ rằng tất cả bệnh nhân đều có thể tiếp cận với xét nghiệm kháng phân tử nhanh chóng: chẩn đoán đúng cho việc điều trị đúng.

Trong nhiều năm qua, KNCV, thuộc dự án Challenge TB do USAID tài trợ, đã hỗ trợ hơn một chục quốc gia để tiếp cận thử nghiệm phân tử nhanh chóng và triển khai các loại thuốc và phác đồ mới, bao gồm bedaquiline; các quốc gia này hiện đang ở vị trí tốt để áp dụng có trách nhiệm hướng dẫn mới với các hệ thống hỗ trợ thích hợp.

Dựa trên kinh nghiệm này, KNCV sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ quốc gia nào trong quá trình chuyển đổi của họ.


0 bình luận

Bình luận thêm