Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tập huấn về Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật và các chính sách liên quan

  • Thực hiện: Minh Tâm
  • 13/08/2018
  • 3 Bình luận
  • Lượt xem: 623

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8 năm 1818, ACDC phối hợp với Hiệp hội Người khuyết tật ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vũng Tàu và Cần Thơ để tổ chức Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật ở Việt Nam. Giảng viên của các khóa đào tạo là những thành viên chính của NKT tham gia đào tạo các giảng viên nguồn lực do Trung tâm ACDC tổ chức. Đây là cơ hội cho các giảng viên nguồn lực thực hành và thực hành các kỹ năng chia sẻ thông tin, kỹ năng tạo thuận lợi và kỹ năng làm việc theo nhóm.

Tổ chức các khóa đào tạo bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người khuyết tật; Phân loại người khuyết tật và Chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật; Tiếp cận các công trình công cộng, giao thông và thông tin của người khuyết tật; 2030 Chương trình và chính sách phát triển bền vững liên quan đến quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Sau 5 khóa đào tạo, nhóm giảng viên đã nâng cao nhận thức của khoảng 150 thành viên NKT cũng như người khuyết tật địa phương về các chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật, cũng như sự hướng dẫn của người dân. thực hiện các thủ tục để hưởng chính sách theo quy định của pháp luật.

Đây là một loạt các khóa đào tạo trong chương trình chung giữa "Quyền lợi Việt Nam: Xây dựng Cộng đồng mạnh mẽ bằng cách thúc đẩy thực hiện quyền của người khuyết tật" bởi MIUSA và Dự án "Giám sát việc thực hiện CBM công ước của CBM cùng tài trợ .


3 bình luận

Mr Hieu
Ngày 16.09.2018 Trả lời
test
Mr Hieu Ngày 16.09.2018 tsss
Mr Hieu Ngày 16.09.2018 aaa
Bình luận thêm