Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trung tâm ACDC tuyển Tư vấn Dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Đánh giá giữa kỳ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ...

Trung tâm ACDC tuyển giảng viên lớp tập huấn Kỹ năng tư vấn ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: KỸ NĂNG TƯ VẤN ĐỒNG CẢNH TRONG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT   ...

Trung tâm ACDC tuyển giảng viên Lớp tập huấn kỹ năng tuyên ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN- PHỔ BIẾN, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO NHÓM NÒNG CỐT ...

Học bổng ngắn hạn dành cho thanh niên khuyết tật trí tuệ - ...

1. Về học bổng Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng cung cấp 20 suất học bổng ngắn hạn là khóa học tin học văn phòng dành cho 20 thanh niên khuyết tật. ► ...

Trung tâm ACDC tuyển Giảng viên Ngôn ngữ ký hiệu tập huấn tư ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: BỒI DƯỠNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, HỖ TRỢ PHÁP LÝ VÀ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO CÁC ...

Học bổng ngắn hạn dành cho thanh niên khuyết tật - Khóa đào ...

(Ảnh: https://jabuedo.typepad.com) 1. Về học bổng Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng cung cấp 40 suất học bổng ngắn hạn là khóa học thiết kế đồ họa dành cho 40 ...

ACDC tìm đơn vị/cá nhân tư vấn thiết kế, in ấn sách tranh

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Thiết kế, in ấn SÁCH TRANH MINH HỌA VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG VÀ KỸ NĂNG ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI ...

Công ty Chân tay giả thẩm mỹ (Prosiltech) tuyển dụng thợ kỹ ...

TUYỂN DỤNG Bạn có muốn đồng hành cùng Prosiltech mang lại sự tự tin cho những người kém may mắn? Hơn ai hết chính các bạn hiểu rõ điều này cần thiết ra sao!!!! - Công ...

Trung tâm ACDC tuyển Chuyên gia tư vấn kỹ năng trợ giúp pháp lý

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Giảng viên tập huấn: KỸ NĂNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH NGHỆ AN ...

Trung tâm ACDC tuyển chuyên gia tư vấn mô hình nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 2019 I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & THÔNG TIN DỰ ÁN Trung tâm Hành ...