Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tuyển đơn vị tư vấn hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận nhà ở ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị tư vấn hỗ trợ điều chỉnh tiếp cận nhà ở cho người khuyết tật và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ...

Tuyển chuyên gia xây dựng nghiên cứu đề xuất đề cương chi ...

 I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT        Luật người khuyết tật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm ...

Tuyển đơn vị cung cấp dụng cụ tập luyện cho Nhà trung chuyển

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CUNG CẤP DỤNG CỤ TẬP LUYỆN CHO MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI Mã 02.02 Hà Nội, ngày …  ...

Tuyển đơn vị thiết kế, in ấn lịch treo tường

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tìm kiếm đơn vị thiết kế, in ấn lịch treo tường nhằm phục vụ hoạt động truyền thông hoạt động dự án. Thông tin cụ thể như sau: 1. Mục ...

Tuyển đơn vị cung cấp Sản phẩm truyền thông về Dự án Hòa ...

  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tuyển đơn vị cung cấp Sản phẩm truyền thông về Dự án Hòa nhập 1 Sản xuất balo Hà Nội, ngày 26  tháng 06  năm 2023 Viện Nghiên cứu ...

ACDC tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ hướng dẫn vẽ tranh theo ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN VẼ TRANH THEO CHỦ ĐỀ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT I. Thông tin về dự án Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (ACDC) đang thực ...

ACDC tìm cung cấp và lắp đặt hệ thống trang thiết bị cho mô ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ CHO  MÔ HÌNH NHÀ TRUNG CHUYỂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT & ...

ACDC tuyển dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt nhà chờ xe ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN DỊCH VỤ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT NHÀ CHỜ XE BUÝT TIẾP CẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TỈNH QUẢNG NAM I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VÀ THÔNG TIN DỰ ÁN ...

Tuyển Giảng viên tập huấn về Quyền trẻ em cho cha mẹ/ người ...

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tập huấn viên Tập huấn về quyền trẻ em cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ khuyết tật Chủ đề: an toàn trên không gian mạng cho trẻ khuyết tật   Hà Nội, ...

Tuyển dụng 02 Trợ lý Dự án

  THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG   Tên tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) Địa chỉ P903, ...