Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án

Nâng cao năng lực cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật

Mục tiêu của dự án Mục tiêu chung: Giảm thiểu tình trang bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật (PNTEGKT) đồng thời ...

Thúc đẩy thực thi quyền cho người khuyết tật

Thời gian: 1 tháng 9 năm 2015 đến 31 tháng 8 năm 2018 Địa bàn thực hiện: tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Bình Phước Đơn vị tài trợ: ...

Dự án Nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Dự án này được thực hiện trong 4 tháng từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 với hai mục tiêu đã được đáp ứng: (1) Tăng cường ...