Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư hướng dẫn một số điều của nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật NKT

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 31/10/2016 | Download

Thông tư hướng sẫn mốt số điều của nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật NKT