Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp cận đường sắt đối với người khuyết tật

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 11/01/2019 | Download

Báo cáo nghiên cứu đánh giá thực trạng tiếp cận đường sắt đối với người khuyết tật là báo cáo do Ths. Lê Xuân Trọng; KS. Nguyễn Bá Hiếu, Viện nghiên cứu chiến lược giao thông – Bộ Giao thông Vận tải thực hiện dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí từ Trung tâm ACDC và USAID.