Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo điều tra quốc gia về người khuyết tật

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 11/01/2019 | Download

Với sự hỗ trợ của UNICEF, Tổng cục Thống kê đã tổ chức thành công Điều tra Quốc gia về người khuyết tật trên quy mô lớn và toàn diện, sử dụng bộ công cụ đo lường chuẩn quốc tế về khuyết tật. Báo cáo được công bố ngày 11/01/2019