Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trung tâm ACDC tuyển giảng viên lớp tập huấn Kỹ năng tư vấn đồng cảnh trong các các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Giảng viên tập huấn:

KỸ NĂNG TƯ VẤN ĐỒNG CẢNH TRONG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ

TRẺ EM GÁI KHUYẾT TẬT

 

 1. Thông tin chung

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng động đồng.

Dự án “Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy các sáng kiến tư pháp (JIFF). Mục tiêu của dự án hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua việc nâng cao năng lực cho chính bản thân phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật và cộng đồng trong việc ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tăng cường tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Nhằm đạt được mục tiêu chính của dự án, lớp tập huấn Kỹ năng tư vấn đồng cảnh trong các các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cho nhóm nòng cốt sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh.

Chính vì vậy, Trung tâm ACDC có kế hoạch tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước có kinh nghiệm để thực hiện khóa tập huấn trên.

 

 1. Mục tiêu của tập huấn

Sau tập huấn 20 phụ nữ thuộc nhóm nòng cốt sẽ:

 • Nâng cao kiến thức về bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.
 • Có kỹ năng tư vấn đồng cảnh, tổ chức các buổi tư vấn đồng cảnh liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới cho những phụ nữ khuyết tật khác.
 1. Nội dung, yêu cầu công việc

3.1. Nội dung công việc

Tư vấn sẽ đảm nhận các trách nhiệm (nhưng không giới hạn) dưới đây

a. Xây dựng đề cương giảng dạy và tài liệu tập huấn, thảo luận và thống nhất với Trung tâm ACDC.

b. Biên soạn và gửi tài liệu tập huấn cho Trung tâm ACDC về ác nội dung cơ bản trong video bài giảng và tài liệu gồm:

 1. Các khái niệm cơ bản: Khái niệm tư vấn đồng cảnh, mục đích, những yếu tố cơ bản của tư vấn đồng cảnh…
 2. Kỹ năng tư vấn đồng cảnh trong các các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.
 3. Cách tổ chức buổi tư vấn đồng cảnh cho nhóm phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

c. Tham gia tập huấn cho 20 phụ nữ thuộc nhóm nòng cốt trong 02 ngày. Trước tập huấn, tư vấn viên và ACDC cần thống nhất chương trình và phương pháp tập huấn.

d. Hoàn thành các báo cáo sau tập huấn.

3.2. Yêu cầu sản phẩm đầu ra

- 01 đề cương giảng dạy và 01 chương trình tập huấn

- Các phiếu đánh giá trước và sau khóa học.

- Các tài liệu tập huấn cho học viên. Các tài liệu có thể được in ấn và sử dụng trong các lớp tập huấn của dự án.

- 01 bản báo cáo đầy đủ thông tin liên quan đến khóa tập huấn và các khuyến nghị đi kèm.

 

 1. Kế hoạch dự kiến thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian dự kiến

Giảng viên chính

1

Xây đề cương giảng dạy và tài liệu tập huấn cho học viên

07 ngày trước khi lớp tập huấn diễn ra

0,5 ngày

3

Tham gia tập huấn

14-15/12/2019

02 ngày

4

Báo cáo sau tập huấn

3 ngày sau khi kết thúc tập huấn

0,5 ngày

Tổng

   

03 ngày

 

 1. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của tư vấn
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến tham vấn đồng cảnh, bạo lực trên cơ sở giới.
 • Có bằng đại học/sau đại học về chuyên ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm thực hiện các khóa tập huấn có sự tham gia của học viên.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, với người khuyết tật, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là một lợi thế.

 

 1. Phí tư vấn

Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, có tham khảo mức chung được các tổ chức phi chính phủ khác áp dụng. Phí tư vấn được tính theo ngày làm việc, được thanh toán sau khi nhận được các báo cáo hoàn thành mỗi khóa tập huấn.

 

7. Hồ sơ

7.1 Hồ sơ: 01 bản lý lịch (CV) của tư vấn cập nhật mới tại thời điểm hiện tại

7.2. Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn vào 17g00 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Email: nhungtran@acdc.org.vn (Ms Trần Thị Hồng Nhung)

Địa chỉ gửi hồ sơ: Phòng 905, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại:  024 6675 3946

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc).