Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tư vấn pháp luật miễn phí tại Đà Nẵng, Quảng Nam

  • Thực hiện: Minh Trần
  • 29/04/2014
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 337

Trong khuôn khổ dự án “Tư vấn miễn phí cho người khuyết tật tại Việt Nam”, Trung tâm ACDC đã tổ chức chương trình Tư vấn pháp luật miễn phí

 

cho các hội viên của Hội người khuyết tật của TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày 28-29/4. Mục đích của chương trình nhằm giải đáp các thắc mắc của người khuyết tật, phổ biến các luật, chính sách dành cho người khuyết tật và đưa luật gần hơn với cuộc sống.

Trong suốt 2 ngày, các luật sư đã giải đáp hơn 100 lượt câu hỏi của người khuyết tật liên quan đến tất cả các vấn đề trong cuộc sống như bảo trợ xã hội (quy trình hồ sơ xét đề nghị trợ cấp xã hội, hệ số trợ cấp xã hội, mức trợ cấp xã hội…), sản xuất kinh doanh (thủ tục lập doanh nghiệp, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi có người khuyết tật làm việc..), lao động việc làm, thừa kế tài sản, đất đai…

 

Các nội dung mà người khuyết tật quan tâm và thắc mắc khá phong phú, cho thấy nhu cầu tư vấn pháp luật của người khuyết tật khá cao và nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của pháp luật trong đời sống của NKT được nâng lên, đồng thời cũng thể hiện người khuyết tật đang ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau của xã hội.


0 bình luận

Bình luận thêm