Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hội nghị quốc gia về Tình dục và sức khoẻ 2012

  • Thực hiện: Nguyệt Hà
  • 11/08/2012
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 353

Thời gian: 10–11/8/2012

Địa điểm: Crowne Plaza, 36 Lê Đức Thọ, Hà Nội

Thông tin:

- Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số đồng tổ chức (CCIHP)

 - Nội dung: Hội thảo sẽ nêu lên các vấn đề đã được phát hiện thông qua các nghiên cứu và tạo một diễn đàn mở để những NKT và các tổ chức, cơ quan làm việc với NKT nói chung và làm việc trong lĩnh vực quyền sinh sản và tình dục nói riêng có cơ hội thảo luận những giải pháp/sáng kiến và đưa ra khuyến nghị cho chính sách nhằm nâng cao quyền sinh sản và tình dục của NKT. Hội thảo cũng là một trong các hoạt động vệ tinh của Hội nghị Quốc gia về Tình dục và Sức khỏe lần thứ hai "Giáo dục tình dục ở Việt Nam: Nhốt hươu, Đuổi hươu hay Vẽ đường cho hươu chạy".


0 bình luận

Bình luận thêm