Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

ACDC thông báo mời đề xuất dự án nhỏ

 • Thực hiện: Trần Nhung
 • 24/03/2020
 • 1 Bình luận
 • Lượt xem: 5217

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

 “Quỹ tài trợ Thúc đẩy hoạt động duy trì sự bền vững và ổn định của các tổ chức hội nhóm người khuyết tật”

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Việt Nam” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức CBM, xin thông báo về việc mời đề xuất dự án nhỏ.

Đề xuất dự án nhỏ thuộc “Quỹ tài trợ Thúc đẩy hoạt động duy trì sự bền vững và ổn định của các tổ chức hội nhóm người khuyết tật” Mục đích của quỹ tài trợ này là để thúc đẩy việc duy trì và phát triển tổ chức hội của người khuyết tật, tập trung vào việc hỗ trợ các hoạt động sinh kế, sản xuất và kinh doanh bền vững. Quỹ tài trợ này có thể được sử dụng để phát triển một mô hình điển hình và có cơ hội mở rộng cho các địa bàn khác. Các dự án tài trợ nhỏ có thể kéo dài tối đa 6 tháng và phải đảm bảo tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho phụ nữ khuyết tật.

I. Nội dung đề xuất dự án nhỏ

Đề xuất dự án tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy hoạt động duy trì sự bền vững và ổn định của các tổ chức hội nhóm người khuyết tật”. Quỹ sẽ cấp tài trợ cho các đề xuất thuộc một trong những nội dung sau:

Nội dung 1: Sáng kiến về hoạt động hỗ trợ gây quỹ, tìm kiếm gây quỹ và duy trì bền vững cho tổ chức hội của người khuyết tật.

Nội dung 2: Sáng kiến về tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người khuyết tật và tổ chức hội của người khuyết tật.

 1. Các thông tin về đề xuất dự án nhỏ
 1. Thời gian thực hiện

Từ 23/3/2020 đến 23/5/2020

Thời hạn nộp đề xuất dự án nhỏ

Tháng 7/2020 – Tháng 12/2020

Các đơn vị nhận tài trợ thực hiện dự án nhỏ ACDC giám sát và hỗ trợ

Tất cả các hoạt động dự án phải được hoàn tất trong thời gian tính từ ngày ký hợp đồng tài trợ cho tới ngày 31/12/2020.

 1. Địa bàn thực hiện: trong phạm vi cả nước
 2. Đối tượng tham gia:

- Tổ chức nộp đề xuất là tổ chức hội của người khuyết tật được cấp phép hoạt động tại tỉnh hoặc huyện nơi đề xuất sẽ được triển khai (căn cứ vào Giấy phép hoạt động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật). Hoặc câu lạc bộ/chi hội/nhóm người khuyết tật có sự đồng ý bảo trợ từ tổ chức của người khuyết tật có tư cách pháp nhân mà câu lạc bộ/chi hội/nhóm người khuyết tật đó là đơn vị thành viên.

- Tổ chức gửi đề xuất được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có cam kết chưa vi phạm pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động.

- Đề xuất của một nhóm tổ chức (với nhiều bên cùng tham gia triển khai) thì phải có bằng chứng về việc tham vấn giữa các bên và sự đồng thuận của các bên về nội dung trong đề xuất. 

Lưu ý: Mỗi đơn vị tham gia chỉ nộp một đề xuất dự án nhỏ.

 1. Số lượng các đề xuất dự án nhỏ được cấp tài trợ

03 đề xuất dự án nhỏ được Hội đồng chấm điểm cao nhất sẽ được lựa chọn cấp tài trợ.

 1. Ngân sách các đề xuất dự án nhỏ

Bảng ngân sách đề xuất dự án nhỏ phải được xây dựng dựa trên các hoạt động của dự án, các chi phí liên quan, tính bằng Việt Nam đồng và không vượt quá 120.000.000 đồng.

Lưu ý: Tham khảo thêm Phụ lục A: Các chi phí hợp lệ và không hợp lệ trong Phụ lục 1_Đơn đề nghị tài trợ

 1. Hồ sơ đề xuất dự án nhỏ

Hội đồng chỉ xem xét Hồ sơ đề xuất có đầy đủ các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị tài trợ theo mẫu Phụ lục 1_Đơn đề nghị tài trợ
 • Bản ngân sách dự án theo mẫu Phụ lục 2_Form tóm tắt ngân sách
 • Bản scan Quyết định thành lập hoặc đăng ký hoạt động của tổ chức
 • Đối với CLB/Chi hội/Nhóm người khuyết tật nộp đề xuất, cần có thêm bản scan văn bản chứng nhận bảo trợ từ tổ chức của người khuyết tật có tư cách pháp nhân mà câu lạc bộ/chi hội/nhóm người khuyết tật đó là đơn vị thành viên.
 • Bản scan Điều lệ hoạt động của tổ chức (nếu có)

Các tài liệu trên đều bằng Tiếng Việt và có chữ ký, đóng dấu.

Hạn nộp đề xuất dự án: trước 23h59 (GMT+7) 23/5/2020. Các đề xuất nộp sau thời gian trên sẽ không được xét. Các đề xuất phải gửi tới email: khoinghiep@acdc.org.vn với tiêu đề: Hồ sơ xin tài trợ “Thúc đẩy hoạt động duy trì sự bền vững và ổn định của các tổ chức hội nhóm người khuyết tật”

 • Do số lượng lớn các đề xuất được nộp, ban phụ trách sẽ chỉ liên lạc với các đề xuất được chọn.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Ms. Trần Thị Hồng Nhung. Số điện thoại: 024 6675 3946. Email: khoinghiep@acdc.org.vn

Các file đính kèm:

1. Thư mời nộp đề xuất dự án

2. Phụ lục 1_Đơn đề nghị tài trợ

3. Phụ lục 2_Form tóm tắt ngân sách


1 bình luận

Ngô Thị Hồng Nhinh
Ngày 07.05.2020 Trả lời
Mình là người Điếc
Bình luận thêm