Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cao Bằng: Áp dụng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật năm học 2021 - 2022

  • Thực hiện: Huyền Trang
  • 24/11/2021
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem: 73

Từ năm học 2021 - 2022, theo chỉ đạo từ Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cao Bằng, tất cả các Phòng Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai áp dụng mẫu Kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật. Đây là một sự ghi nhận tích cực cho hiệu quả mà dự án “Quyền học tập của em” do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) phối hợp với ChildFund Việt Nam thực hiện tại địa bàn từ tháng 10/2019.

Mục tiêu chung của dự án là trẻ khuyết tật được sống trong môi trường hòa nhập và được tiếp cận giáo dục có chất lượng. Vì vậy, khi thực hiện khảo sát đầu vào của dự án, nhận thấy giáo viên ở các trường mầm non và tiểu học chưa có kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với trẻ khuyết tật, chưa có phương pháp, kỹ năng giảng dạy cho trẻ khuyết tật. Nhà trường và các giáo viên vẫn còn nhiều lúng túng trong việc đánh giá kết quả học tập cho trẻ khuyết tật. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tham gia học tập của trẻ khuyết tật. Để cải thiện tình trạng này, trong khuôn khổ dự án, cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên cốt cán tại vùng dự án đã được nâng cao năng lực thông qua các lớp tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ năng về kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật, phương pháp dạy học và hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập. Đồng thời, để thúc đẩy việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên cốt cán, các hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện định kỳ theo tháng bởi chuyên gia từ Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia, các Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng/ Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh.

Các em học sinh được chăm chú lắng nghe qua kể chuyện của giáo viên trong lớp học

Sau các lớp tập huấn này, trong năm học 2020 - 2021, 100% học sinh khuyết tật trong độ tuổi 5-14 tuổi đang theo học tại các trường mầm non và tiểu học trong dự án được xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng học sinh. Mỗi kế hoạch giáo dục cá nhân được thiết kế riêng cho từng trẻ khuyết tật để hỗ trợ giáo viên có thể định hướng được nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường, tại gia đình và cộng đồng nhằm đạt được các mục tiêu học tập cụ thể.

Nhận được các kết quả tích cực của dự án trong công tác giáo dục hòa nhập, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo tất cả các Phòng Giáo dục & Đào tạo trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai áp dụng mẫu Kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật từ năm học 2021 - 2022. Căn cứ trên chỉ đạo của Sở, trong năm học 2021 - 2022, hơn 60 em học sinh khuyết tật đang học tập tại Phòng Giáo dục trẻ khuyết tật - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng đã được xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân của riêng mình.

Các chuyên gia và giáo viên họp trao đổi về đánh giá kết quả chất lượng dạy học được thực hiện bởi mẫu Kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật

Dự án kỳ vọng, những tín hiệu tích cực này sẽ là động lực để công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật được lan tỏa nhiều hơn nữa, hỗ trợ được nhiều thầy cô, trẻ khuyết tật và các nhà trường trong việc thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.


0 bình luận

Bình luận thêm