Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Câu chuyện của người dân

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 09/01/2019 | Download

Câu chuyện của người dân là cuốn sách được Tổ chức Oxfam và Liên minh BTAP thực hiện. Trung tâm ACDC là một trong những thành viên tham gia vào Liên minh BTAP. Cuốn sách này được viết để chia sẻ những câu chuyện về hành trình mà người dân xây dựng niềm tin, nâng cao nhận thức và đạt được những thành tựu chung trong giám sát nhân sách nhà nước. Cuốn sách này cũng kể về quá trình cơ quan chính quyền thay đổi quan điểm và mở rộng các cơ hội cho sự tham gia của người dân nhằm đạt được mục tiêu chung trong công tác quản trị nhà nước.

Nội dung của cuốn sách này được cấu trúc thành 4 phần:

i.Hành trình đến sự tự tin

ii. Nổ lực để thay đổi

iii. chính quyền cùng hành động

iv. Con đường phía trước