Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cuốn sách Đánh Thức

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 21/07/2021 | Download

"Đánh thức" là sản phẩm của dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Cuốn sách tập hợp các câu chuyện thành công, câu chuyện điển hình trong suốt 3 năm thực hiện dự án tại 3 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đó là những thay đổi về mô hình, về chính sách, về cuộc sống cá nhân hay cộng đồng người khuyết tật. Cùng nghe người trong cuộc kể thay đổi của họ nhé!

Thông tin chi tiết xem trong cuốn sách Đánh Thức tại đây