Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Bộ tài liệu Hướng dẫn chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng đối với 04 bệnh: Đột quỵ não, Chấn thương sọ não, Bại não, Não úng thủy do Nứt đốt sống

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 11/03/2019 | Download

Bộ tài liệu hướng dẫn chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng đối với 04 bệnh: Đột quỵ não, Chấn thương sọ não, Bại não, Não úng thủy do Nứt đốt sống do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ y tế) phối hợp với Tổ chức Humanity&Inclusion triển khai thực hiện, nhằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Sau đây nguồn link Bộ tài liệu bao gồm cả Tiếng Việt và Tiếng Anh bên dưới:

1 - Nguồn link Tiếng Việt: https://drive.google.com/drive/folders/1hhgm-MMYYJ5NsR5nRl4oxcIYcfPcYV_K

2 - Nguồn link Tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/15geYHlayG-BsP84X19Q8PogbR3YTcYDn

3 - Nguồn tin hướng dẫn về Phục hồi chức năng của Tổ chức Humanity&Inclusion: https://hivndrive.wixsite.com/hivn/rehabguidelines

4- Nguồn tin của Cục quản lý khám chữa bệnh: https://kcb.vn/vanban/huong-dan-cham-soc-dieu-tri-phuc-hoi-chuc-nang-doi-voi-04-benh-dot-quy-nao-chan-thuong-so-nao-bai-nao-nao-ung-thuy-do-nut-dot-song