Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyền của Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong phòng và chống bạo lực tình dục

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 16/04/2019 | Download

Cuốn sách này nhằm nhằm giúp người đọc nhận diện các khái niệm; cung cấp thông tin cơ bản về những quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam trong phòng, chống bạo lực tình dục. Dựa trên hệ thống quy định đó, tài liệu đưa ra một số phương án can thiệp nhằm giúp người đọc có hướng xử lý khi hành vi bạo lực tình dục xảy ra; nhằm hạn chế tối đa hậu quả do nó mang lại; góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực tình dục, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.  Cuốn sách nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật,.