Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tài liệu phòng chống bạo lực tình dục cho Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 17/04/2019 | Download

Chúng tôi mong muốn cuốn sách sẽ đưa ra những định hướng cơ bản để bạn có thể phòng tránh và ứng phó với bạo lực tình dục. Nội dung của sách đặc biệt nhấn mạnh kỹ năng ứng phó với bạo lực tình dục cho từng dạng tật cụ thể. Cuốn sách này chúng tôi kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành hỗ trợ bạn trong phòng tránh và ứng phó với bạo lực tình dục.. Cuốn sách nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.