Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người khuyết tật tại cộng đồng

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 22/04/2020 | Download

Ở Việt Nam, tỷ lệ người khuyết tật (NKT) chiếm khoảng 7% dân số, tương đương với khoảng 6,2 triệu NKT. Bên cạnh đó có khoảng 13% dân số, tức là khoảng 12 triệu người sống chung trong hộ gia đình có NKT. Hơn 80% NKT sống tại cộng đồng. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên cùng với xu hướng già hóa dân số, gia tăng mắc bệnh không lây nhiễm, tai nạn và thảm họa. NKT thường có sức đề kháng giảm, khả năng chống đỡ bệnh tật kém, dễ mắc bệnh và nếu mắc thì diễn biến bệnh thường nặng hơn người bình thường, đặc biệt đối với nhóm NKT có mức độ khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng. Vì vậy, việc phòng chống Covid-19 đối với NKT là rất quan trọng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế, sự vào cuộc đồng bộ của các Bộ/Ngành, Chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân đã giúp Việt Nam hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi người dân nói chung và NKT cùng thành viên gia đình, người chăm sóc cho họ cần có kiến thức, kỹ năng cần thiết để chung tay phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Vì vậy Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng”.

Sổ tay này dùng cho đối tượng sử sụng là NKT, thành viên gia đình NKT, người chăm sóc hỗ trợ NKT, cán bộ y tế, Tổ chức NKT và Tổ chức vì NKT.